Българска асоциация по управление на проекти (БАУП) представя дискусионен форум „Принципът на партньорството в управление на проектите за териториално сътрудничество на ЕС – възможни проблеми и добри практики”

На 25 март 2010 г., в гр. София за шести пореден път Българска асоциация за управление на проекти организира дискусионен форум за управление на проекти, в стремежа си да работи за утвърждаване на професионалния подход при разработването и изпълнението на проекти.

Leave a Reply