Български дарителски форум обяви шестото издание на конкурса „НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ”

БДФ I 6.07.2011

За шеста поредна година БДФ обявява конкурс „НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ”. 
 
Всяка компания може да участва в конкурса в повече от една категория, като изпрати формуляр на ел. адрес:
aivancheva@dfbulgaria.org до 5 септември 2011 г. или по пощата на адреса на БДФ: 
 
Български дарителски форум
ул. “Франсис де Пресансе”, №12Б, ет. 1, ап. 5
 1505 София
  
Категориите в конкурса са 7:
 
Най-голям обем на финансови дарения;
Най-голям обем на нефинансови дарения (материали, стоки и др.);
Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите;
Най-щедър дарител (обемът на даренията, изчислени като % от печалбата преди облагане);
Най-добра дарителска програма за 2010 г.;
Най-прозрачна дарителска програма за 2010 г.
 
И специалната награда на БДФ:
 
Най-сполучливо партньорство
 
Прилагам формуляр за кандидатстване, както и инструкции за кандидатите. 
 
Допълнителна информация за конкурса, формуляр и инструкции, може да свалите и от сайта на БДФ: http://www.dfbulgaria.org/corporate_donations/view/45 
 
 

Leave a Reply