Български икономически форум – "България 2009 – 2013 – икономически визии за европейско развитие" се провежда на 26 и 27 ноември

Основни теми са: Финанси. Европейски фондове; Инфраструктура - енергетика, телекомуникации и транспорт; Околна среда и управление на отпадъци.

Leave a Reply