Черноморско бизнес училище – един от проектите, които ВСУ „Черноризец Храбър” предлага на партньорите си

Над 100 учени и политици от 8 черноморски държави обсъждат работещи модели за академично и политическо сътрудничество в Черноморския регион. Основаването на Черноморско бизнес училище за топмениджъри и много други конкретни работещи форми на академично и политическо партньорство ще бъдат обсъдени по време на Международната конференция „Нови мостове в Европа, възможности за сътрудничество в Черноморския регион”. Научният форум се организира от 18 до 20 октомври във Варна от Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” и Фондация „Конрад Аденауер”. Това съобщи при представянето на програмата и участниците в конференцията проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректор на висшето училище.

Leave a Reply