Честване на 20 години „Цифрови Системи“ – 20 години Интернет в България

Към настоящия момент, след 20 годишно развитие, „Цифрови Системи“ разполага с богата инфраструктура и високоскоростни канали за връзка към глобалната мрежа, като предлага широк спектър от услуги – интернет услуги в над 300 селища в страната, хостинг услуги, разработва софтуерни системи, предлага системна интеграция. Фирмата притежава значително know-how в областта на интернет технологиите, базите данни и разработката на web-базирани решения и разполага с екип от високо-квалифицирани специалисти.

Leave a Reply