Четвърти Национален Семинар: “УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”, 14-15.02.2011 г.

Включете се в Четвъртия Национален Семинар: “УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”.

Leave a Reply