Делойт България представя пред медиите днес доклад на тема: „Енергийни прогнози 2010“

Докладът „Енергийни прогнози 2010” е разработен на база интервюта с клиенти, енергийни анализатори и старши експерти в областта от дружества-членове на Делойт в световен мащаб. Темите, които ще бъдат представени, са свързани с глобалните промени в сектора.

Leave a Reply