Делтасток става първият чуждестранен брокер – маркет мейкър на борсата за фючърси и деривати SIBEX в Румъния

Делтасток I Юлиан РИЗЕА I 27.08.2012

Компанията откри клон в Букурещ още през 2007 г. и сега планира разширяване на дейността си в страната.

Делтасток, водеща компания в онлайн търговията с валута и договори за разлики, беше приета на регулирания пазар за деривативни финансови инструменти, управляван от румънската борса за фючърси и деривати SIBEX. Компанията също така ще бъде първият маркет-мейкър допуснат до пазара на SIBEX. Целта на Делтасток е да предоставя услуги като маркет-мейкър на румънските инвеститори, използвайки опита си, придобит през последните 14 години, предлагайки широка гама финансови услуги на извънборсовия (OTC – Over the Counter) пазар.
„Делтасток е първият чуждестранен инвестиционен посредник, който става маркет-мейкър на SIBEX. Това решение е естествено продължение на нашата дейност в Румъния от 2007 г. насам, когато бяхме първият чуждестранен брокер, който отвори офис на местния пазар“, каза Николай Недков – изпълнителен директор на Делтасток. „Уверени сме в потенциала на капиталовия пазар в Румъния и вярваме, че апетитът на местните инвеститори към търговията с деривати ще продължава да расте през следващите години. В началото ще фокусираме дейността си върху котирането на WTI петролни фючърси. Също така, в близко бъдеще планираме да увеличим броя на финансовите инструменти, предлагани от Делтасток, като в момента работим заедно със SIBEX за постигане на тази цел. Вярваме, че нашият опит в търговията с деривати ще бъде полезен за пазара. Надяваме се също така да допринесем за увеличаване на пазарната ликвидност и да предоставим по-добри условия за търговия на всички участници.“
Борсата за деривати SIBEX (Sibiu Stock Exchange) е основана през 1994 г. и е лидер на пазара на борсово търгувани деривати в Румъния. Лицензирана е от Румънската комисия за ценни книжа (National Securities Commission – CNVM) и предлага на своите клиенти търговия с фючърси, опции, както и ДЗР върху валута, индекси и акции. 

Leave a Reply