Дигитална игра „Опознай София“ дава награди за любознателните пътешественици

Девет тематични маршрута насочват вниманието към повече от 54 интересни обекта в София, дават възможност за лесен достъп до местоположението им и информират за събития, които се организират в част от тях

Дигиталната игра „Опознай София“ е разработена по проект „Виртуално все по-позната София“, изпълняван от Фондация „Център за предприемачество и управленскоразвитие – България“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022. Една от целите на проекта е да предизвика интереса на любознателните пътешественици да обикалят и опознават София и по този начин да печелят награди.
Обектите в играта се визуализират върху карта, обвързана с GPS координати. При тяхното посещение се получават значки, които са тематично обвързани с деветте маршрута. За първите пет най-мотивирани потребители, които са обиколили всички обекти и са събрали всички значки, организацията-изпълнител предвижда предметна награда.
Проектът надгражда съществено предходно реализирания проект „Виртуален тур – непозната София“, насочен към популяризиране на малко познатите, но интересни места на София, които се отличават със своята историческа, архитектурна, художествена и културна стойност.
В рамките на проекта са открити, изследвани и публикувани на интернет страницата https://unknown-sofia.com/ три нови и атрактивни маршрути, свързани със столичните забележителности – минералната вода, кулинарните събития и предприемаческата активност. Създаден е Календар на събития, които се провеждат в някои от разгледаните обекти, като потребителите ще могат да ги добавят в собствения си
Google календар и да бъдат известявани за предстоящи събития.
Всички 9 маршрута със забележителности са озвучени с цел осигуряване на достъп до
информацията за хора със зрителни проблеми.

Девет тематични маршрута насочват вниманието към повече от 54 интересни обекта в София, дават възможност за лесен достъп до местоположението им и информират за събития, които се организират в част от тях

Дигиталната игра „Опознай София“ е разработена по проект „Виртуално все по-позната София“, изпълняван от Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма„Европа“ 2022. Една от целите на проекта е да предизвика интереса на любознателнитепътешественици да обикалят и опознават София и по този начин да печелят награди.Обектите в играта се визуализират върху карта, обвързана с GPS координати. Притяхното посещение се получават значки, които са тематично обвързани с деветтемаршрута. За първите пет най-мотивирани потребители, които са обиколили всичкиобекти и са събрали всички значки, организацията-изпълнител предвижда предметнанаграда.

Проектът надгражда съществено предходно реализирания проект „Виртуален тур –непозната София“, насочен към популяризиране на малко познатите, но интересни места на София, които се отличават със своята историческа, архитектурна,художествена и културна стойност. В рамките на проекта са открити, изследвани и публикувани на интернет страницата https://unknown-sofia.com/ три нови и атрактивни маршрути, свързани със столичните забележителности – минералната вода, кулинарните събития и предприемаческата активност. Създаден е Календар на събития, които се провеждат в някои от разгледаните обекти, като потребителите ще могат да ги добавят в собствения сиGoogle календар и да бъдат известявани за предстоящи събития.Всички 9 маршрута със забележителности са озвучени с цел осигуряване на достъп до информацията за хора със зрителни проблеми.

Leave a Reply