Дигитални награди в комуникациите 2011 (The Digital Communication Awards 2011) – интервю с професор Арне Вестерман (Arne Westermann)

Христо Кафтанджиев I 23.06.2011

Професор Арне Вестерман, Университетът Квадрига в Берлин (Quadriga University of Applied Sciences)

Професор Вестерман – бихте ли ни разказали за Вас какво сте завършил, професионалната Ви кариера и дисциплините, които преподавате в момента?
От началото на 2010 съм професор по комуникационен мениджмънт и ръководя Факултета по корпоративни комуникации на Университета за приложни науки Квадрига – Quadriga University of Applied Sciences. (http://en.quadriga.eu/quadriga)
Започнах академичната си кариера в Университета на Бохум, където защитих докторска дисертация и работих във факултета по комуникации. След години минах в консултантския бизнес и накрая основах собствена фирма за консултантски услуги. Продължавам и с академичния живот – водя изследователски проекти и чета лекции в различни немски университети.

Дигиталните награди в комуникациите 2011 (The Digital Communication Awards 2011) са организирани от университета Квадрига. Как бихте описали Вашия университет и какво го прави различен от другите университети?
Университетът за приложни науки Квадрига преподава съвременен и холистичен комуникационен мениджмънт. Предлагаме MBA и магистърски програми само за мениджъри с най-малко три години трудов стаж.
Студентите ни учат на непълно време – в почивните дни, по време на ваканциите и т.н. Затова сме организирали занятията в пакети от три до пет дни, на всеки пет или шест седмици. Студентите трябва да се справят с тази програма за 18 месеца.

Защо избрахте дигиталната комуникация за тези награди, а не други общувания?
Всички знаем колко важни са цифровите комуникации в наши дни. Убедени сме, че онлайн комуникациите са неизчерпаем извор на отлични идеи, иновации и кампании. Наградите ни са добра платформа да споделяме, анализираме и да се учим от най-новаторските подходи.
Не на последно място – стратегическата мисия на Квадрига е да насърчава диалога между практици и теоретици. Онлайн общуванията са чудесни за този диалог. Затова в конкурса награждаваме проекти и от практиката, и от университетите.

Колко категории участват в състезанието и колко заявки очаквате?
Смятаме, че ще има стотици заявки – от агенции, неправителствени организации, институции, фирми, и т. н. Заявките са добре дошли в 33 категории – от иновации или онлайн кампании за бюлетини и инструменти за социални медии, до YouTube кампании и т.н.
Повече за категориите можете да видите в сайта на състезанието – http://www.digital-awards.eu/

Бихте ли ни казали как ще се оценяват заявките?
Журито ще оцени всички заявки и ще определи шортлист от три до пет проекта за всяка категория. На 30 септември в Берлин одобрените участници от шорт листите ще представят своите проекти в рамките на 10 минути.
Презентацията е важна част от процеса на кандидатстване и е предпоставка, за да се спечелят наградите. В случай, че проектът не е представен лично, журито избира следващия проект с най-висок рейтинг.
Церемонията по награждаването ще се проведе същата вечер на гала церемония в Берлин.

Конкурсът е за два вида проекти – академични и корпоративни. Какви са критериите за оценка за всеки вид?
Журираме и двата вида по предварителна схема, но на основата на различни критерии.
За заявките от практиката – журито преценява стратегическия подход на всеки проект, както и дали избраната стратегия съответства с практическото изпълнение на проекта.
Освен това, ще под внимание се взимат новаторските и творческите качества на проектите и как те се отнасят към съотвентите потребителски групи.
Академичните заявки пък ще бъдат оценявани главно по отношение на изследователския процес. Така изследователските въпроси, методите и привеждането в действие, както и ясно, и защитимо описание на резултатите са най-важните точки за спечелване на наградите.
Освен това, основната идея и теоретичното значение на проекта, както и тълкуването на резултатите, са важни за журито.

Планирате ли да публикувате някои от спечелилите проекти?
Да. Избрани проекти ще бъдат отпечатани в сборник. За да засилим връзките между практиката и академията, книгата ще съдържа не само проекти от практиката. Ще присъстват` и теоретични материали, написани от членовете на журито.
Също така победителите ще имат възможност да допринесат за тази публикация. Радваме се, че инициирахме книгата, която е истински европейски проект.

Кои са основните причини да се участва в този конкурс?
На първо място, тези награди са единствените европейски отличия в областта на дигиталните маркетингови общувания. Победителите се определят от компетентно и престижно жури. Това означава истинска чест и висок потенциал в професионалната кариера.
Участниците имат уникалната възможност да се конкурират с други професионалисти и с водещите играчи в тази индустрия.
Така състезаващите ще открият потенциала си, като представят работата си пред престижното жури и голяма аудитория в един от центровете на европейските комуникации. Опитът ни показва, че дори номинация за дигиталните награди се превръща в тема на разговор в онлайн общуванията на съответната общност.
И накрая, някои от спечелилите проекти ще бъдат публикувани в книга под редакцията на университета ни.
За много от студентите това ще бъде първата статия в сборник, в който участват изтъкнати учени от цяла Европа. Това е истински плюс за сивито на всеки студент.

Кога е крайният срок за подаване на проекти?
7-ми юли – така времето почти изтича. 

Leave a Reply