Дискусионен форум на тема: „Принципът на партньорството в управление на проектите за териториално сътрудничество на ЕС – възможни проблеми и добри практики” се организира от БАУП на 25 април

Целта на мероприятието ще е да се обсъди в подходяща обстановка един от най-съществените моменти от работата по проектите за териториално сътрудничество, а именно работата и управлението на проекти в партньорство.

Leave a Reply