Дискусионен форум на тема: „Принципът на партньорството в управление на проектите за териториално сътрудничество на ЕС – възможни проблеми и добри практики”

EVENTS.dir.bg

Кога: 25 март 2010 г. (четвъртък), 14.00 часа
Къде: София, Зала А на БТТП, София, ул. "Искър" №9
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: Българска асоциация за управление на проекти

Събитието: На 25 март 2010 г., в гр. София за шести пореден път Българска асоциация за управление на проекти организира дискусионен форум за управление на проекти, в стремежа си да работи за утвърждаване на професионалния подход при разработването и изпълнението на проекти. Темата на форума ще бъде „Принципът на партньорството в управление на проектите за териториално сътрудничество на ЕС – възможни проблеми и добри практики”.

Целта на мероприятието ще е да се обсъди в подходяща обстановка един от най-съществените моменти от работата по проектите за териториално сътрудничество, а именно работата и управлението на проекти в партньорство. Ще предоставим възможност на всички заинтересовани страни да представят опита и мнението си, да се представят и обсъдят различните гледни точки на партньорството и да се обменят практиките на работа. Всичко това през призмата на доброто управление на проекти.

Участниците ще имат възможност да задават и други въпроси, свързани с програмите за международно, междурегионално и трансгранично сътрудничество на Европейския съюз.

Форумът ще се проведе на 25 март 2010 г. (четвъртък), от 14 ч. в Зала А на БТТП, София, ул. "Искър" №9.

Допълнителна информация за БАУП:

БАУП е учредена на 10 април 2002 г. в гр. София. Мисията на БАУП е да допринася за устойчивото развитие на България, чрез подобряване качеството на реализираните проекти и тяхното професионално управление. От 09 октомври 2004 г. БАУП е пълноправен член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).

В периода от учредяването си Асоциацията привлече значителен брой членове, проведе редица национални конференции и дискусионни форуми по управление на проекти, съдейства за въвеждането на дисциплини по управление на проекти във висшите училища, разработи Национални изисквания за компетентност по управление на проекти и въведе в България сертификационната система на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).

От 2008 г. БАУП извършва сертифициране на специалисти по управление на проекти за нива C и D на IPMA.

Лице за контакт: Александър Апостолов – Председател на УС на БАУП 

За връзка и допълнителна информация: тел.: 0884186525, e-mail: bpma@project.bg, www.project.bg

Оригинална публикация

Leave a Reply