Дискусия в Apeiron Academy на тема “Employer Branding – как да бъде спечелена лоялността на служителите?” ще се проведе на 25 февруари

В дискусията ще се включат специалисти в сферата на комуникациите, пъблик рилейшънс, човешки ресурси, маркетинг.

Leave a Reply