Днес се провежда PR Thursday на тема: “Еко движенията – реална полза или въздух под налягане”

Този PR Thursday ще бъде посветен на една по-сериозна тема, която касае всички нас пряко, макар и рядко да се сещаме за това. Опазването на околната среда има пряко влияние върху нас и нашия живот.
В България съществуват редица неправителствени и природозащитни организации с множество кампании, но какви са всъщност резултатите от тях?
Костантин Иванов, ръководител „маркетинг и комуникации” в WWF, ще ни разкаже повече за дейността на организацията на национално и световно ниво и по-специално за техните проекти „Гората не е само дървесина”, „Национален ден на природните паркове” и „Защитете защитените територии”.
Дойчин Чолаков, директор „корпоративни комуникации” в Siemens, пък ще представи гледната точка на бизнеса. Как компаниите спомагат за опазването на околната среда, намаляване на вредните емисии в атмосферата и т.н.
Румяна Иванова, Изпълнителен директор на Българска фондация „Биоразнообразие“ и главен инициатор на проекта „За да остане природа в България“. От нея ще разберем по какъв начин природозащитните организации могат да се обединят в коалиция и какво могат да постигнат заедно. Вера Петканчин, член на гражданска група "Граждани за Рила" – работи в неправителствения сектор, в сферата на образованието, но доброволно участва в природозащитни кампании – за опазването на Рила и Витоша, срещу генно-модифицираните организми и други. Ще разкаже за силата на гражданите, когато са обединени и водени от вярата си в една кауза.
Теодор Тодоров, Председател на Сдружение „Инициативна група Витоша”. Работи в сферата на опазване на околната среда над 15 години – като член, експерт и доброволец към редица неправителствени организации, експерт и мениджър по екологични проекти (вкл. на ПРООН, МРРБ и МЗХ), консултант по проекти към общини, консултантски фирми и консорциуми. Управител на консултантска фирма „ПИ ДИ ЕМ СЪрвисис” ООД, работеща в сферата на околната среда, екотуризма и горското стопанство.
Очакваме още множество представители на останалите неправителствени природозащитни организации в България, които да се включат активно в дискусията.
Дали социалните кампании могат да променят нагласите на българина и да го научат да пази своята природа – това ще научите на 7 октомври, четвъртък, от 18.10~18.20 в сградата на M3 College (ул. „20 април“ № 26).
Заповядайте на този екосъобразен панел! Входът както винаги е СВОБОДЕН !
————————————————————————–
Пълната информация за събитието може да откриете вEventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/873

 

Leave a Reply