Докторанти от СУ участват в двадесетата годишна конференция „Language, Culture and Identity in Language Education”

Петя Иванова I 22.03.2013

Докладите се представяха пред посетители от 70 държави

В духа на добрите академични традиции на Философски факултет и Су „Св. Климент Охридски”, докторанти от Софийския университет представиха резултати от свои изследвания в доклади в двадесетата годишна конференция „Language, Culture and Identity in Language Education”, която се проведе от 8 до 10 март 2013 г. в Ректората.
Докторантите са част от екипа от семинара „Идентичност и идентичности”, в къроводител доц. Мария Стойчева. Семинарът се води по проект BG051PO001-3.3.06-0044 „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”. Докторантите Пенка Иванова, Десислава Манова Георгиева, Ина Бачева, Благовеста Савова докладваха пред представители от над 70 държави и пред експерти от европейски мащаб. Такъв тип участия допринася за тяхното академично развитие в съвременни формати.

СУ „Св. Климент Охридски” и Европейският център за образование и обучение (European Centre for Education and Training) в София са съорганизатори на годишна конференция „Language, Culture and Identity in Language Education”, която проведе от 8 до 10 март 2013 г. в Ректората на Софийския университет. Организатор на събитието е International Language Society – ICC – www.icc-languages.eu. Събитието се подкрепя и от Британския съвет.
Сред основните говорители в Аулата на Ректората бяха Майкъл Байрам, Durham University, Университета в Кеймбридж, Великобритания и Джоузеф Хъбър, Education Department of the Council of Europe. Робърт Уилямс от Университета в Уестмистър, Великобритания, председател на ICC, проведе уъркшоп на тема „Did they really say that?”.

Leave a Reply