Европа избра “Стандарт”

в. Стандарт | Юлияна УЗАНИЧЕВА | 09.05.2011

 

Проект на вестника помогна на стотици граждани да започнат собствен бизнес

 

Европа избра "Стандарт" като трибуна, от която да популяризира програмите си, свързани със земеделието и развитието на селските райони. Европейската комисия хареса проекта ни "Реформата на Общата селскостопанска политика – нова визия за европейско земеделие" и даде картбланш за изпълнението му с европейско съфинансиране. Благодарение на проекта стотици граждани започнаха собствен бизнес с финансова помощ от ЕС. А това промени към по-добро живота на цялото им семейство. Оказва се, че парите от ЕС действително може да променят хода на човешките съдби. Половин година от страниците на вестника фермерите и желаещите да развиват бизнес в малките градове и селата се информираха за възможностите да го направят. Разказахме за парите, които се отпускат за земеделие, за направленията, по които се дават те, за проектите, които се финансират с предимство. Така беше улеснен достъпът на стопаните до европарите. В рамките на кампанията публикувахме 20 тематични статии, които популяризираха целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и възможностите, които тя предоставя на гражданите на Европейския съюз. Разказахме за зелената политика на Стария континент и за мерките, които взима Еврокомисията, за да гарантира добри изкупни цени за фермерите и разумни цени за потребителите в магазините. Благодарение на материалите, излезли в "Стандарт", много българи научиха за възможностите за развитие на бизнес на село с европейски средства и се възползваха от тях. В рамките на кампанията бяха проведени и три открити семинара, в които експерти по европейски плащания и проекти по Програмата за развитие на селските райони разясниха на над 300 души как да се възползват от членството ни в ЕС и да получат субсидии. Участниците в семинарите имаха възможност да дадат и собствените си предложения за реформа на Общата селскостопанска политика, които бяха събрани и връчени на евродепутата Мария Неделчева. Тя от своя страна се ангажира да отстоява най-градивните предложения в Брюксел, за да може те да намерят място в реформата на ОСП и да залегнат като правила, които ще действат след 2013 г.
В края на кампанията издадохме книжка за Общата селскостопанска политика с приветствие лично от еврокомисаря по земеделие Дачиан Чолош.
"Стандарт" обаче не спря да се занимава с темите за развитието на селата и селското стопанство с приключване на европейския проект. На страниците на вестника непрекъснато се публикува най-важната информация за стопаните, а медията влиза и в различни инициативи, които помагат на българите да се възползват възможно най-пълно от възможностите, предоставени от членството на страната ни в Европейския съюз.

Стр. 23

Leave a Reply