Фондация „Зеленодиво” кани гражданите на 19 ноември да изпият сутрешното си кафе без цигара в градинката „Св.Климент Охридски”

Същия ден фондацията ще представи резултатите от едногодишната интерактивна кампания, засягаща тютюнопушенето „Културата да дишаш”, и ще разкаже за различните инициативи проведени през годината, касаещи пряко пушачите в България.

Leave a Reply