GEFCO потвърждава, че е начело в технологиите – въвежда средства за оптимизация на логистични потоци: Opteam

PR Point I 21.11.2013

Курбевоа, 21 ноември 2013 г. – GEFCO, водещ оператор в автомобилната логистика и образец в логистиката за производители, приключи още една фаза на своя IT-проект за внедряването на платформата Opteam. Системата е разработена и внедрена със съдействието на CEREZA. Този основен компонент от програмата TOSCA има за цел да оптимизира сухопътните транспортните потоци и така да се повиши конкурентността. Технологичното решение е въведено в повече от 20 страни.

Opteam (Оптийм) е част от програмата TOSCA, която е съставена от 4 модула: Внедряването й ще приключи в края на 2014 г.: Система за управление на превозвачите (Carrier Management System); Opteam – за маркиране и оптимизиране на транспортните потоци; проекти за събиране на данни (CADIS – за групажни дейности), както и съвместна клиентска платформа за проследяване и управление на заявките.

Маркиране на транспортни потоци, за да се гарантира оптимизация

Концепцията на платформата Opteam е да картографира и анализира извършените пътувания и да анализира възможностите за оптимизация на маршрута. Анализът на сухопътните транспортни потоци се извършва по географски
зони, за съответния клиент или превозвач, по индивидуализирани или по регулярни маршрути. Визуализацията на екран на потоците позволява да се локализира дисбаланса между отделни райони. След като това се установи, GEFCO приоритизира дейностите, които да се предприемат, за да се регулира и оптимизира транспортния поток. Такава стъпка може да е залагането на двупосочни курсове, за да се намали връщането на празен камион.

„Оптимизирането на маршрутите е основно финансово предизвикателство за GEFCO и нашите превозвачи. Благодарение на видимостта по мрежата, осигурена от Opteam, ние сме в състояние да отговорим на това предизвикателство", подчерта Арно ЛЕВИЛЕН мениджър Сухопътна оптимизация и технически ръководител на GEFCO. „Друго предимство на платформата е, че тя може да се
използва в рамките на тръжните процедури, което ни позволява да предложим на нашите клиенти конкурентни и оптимизирани решение по отношение на крайните срокове, такси и транспортни планове.”

Екипната работа – основа на успешното изпълнение

Платформата Opteam улеснява обмена на информация и
разработването на решения в атмосфера на сътрудничество между географски отдалечени колеги. Налага се GEFCO да преосмисли своята организация и се създава специална функция „оптимизатор на транспортните потоци”, за да се изпълняват дейностите по оптимизация, които са следствия от отделните решение.

„От началото на внедряването му в началото на 2013 г. в цялата европейска мрежа на GEFCO, порталът Opteam даде възможност за извършване на повече от 90 проучвания, чиято цел е да се достигне до затворен кръг товарни курсове. Освен намаляването на броя на празните курсове за връщане, използването на новата система доведе до разширяване на транспортния план. Така ще се увеличи
производителността на чартърните услуги, защото редовните
курсове, надвишаващи оптимума, са били отразени в операционната система на управление. Освен това, инструментът позволява да се получи представа за транспортните потоци между отделните държави, както и да се подобрява сътрудничеството между филиалите. Управлението на платформата Opteam се подпомага от
трима зонални мениджъра, ръководещи оптимизаторски екипи във Франция, Западна Европа, Централна и Източна Европа. Решението вече е доказало, че осигурява спестявания. Средното намаление на разходите за пътувания, включени в новосъздадените вериги, е над 7%”, отбеляза Артьом Maрдян, мениджър Проучвания за оптимизиране
на сухопътния транспорт и развойна дейност за Централна и Източна Европа на Групата GEFCO.

Технология за стартиране на бизнес направление „сухопътна логистика”

GEFCO прави сериозни инвестиции в нови информационни технологии, за да осигури непрекъснат сухопътен транспорт, да повиши производителността и добавената стойност за своите клиенти.

„Opteam е иновативен инструмент, предшественик на Geo-Business Intelligence: отчитайки географските критерии, той е в състояние да анализира и визуализира транспортни операции, както и да симулирарешения за оптимизация”, заключи Бруно РИВОАЛАН, Корпоративен директор Сухопътен транспорт на Групата GEFCO.

Групата ЖЕФКО (GEFCO Group) GEFCO определя стандартите в логистиката за индустриални производители. Чрез своите пет основни сфери на дейност – международен морски и въздушен транспорт, сухопътен транспорт, складово управление и опаковки за многократна употреба, логистика на нови автомобили, митническо и акредитивно представителство – GEFCO предлага глобални иновативни решения. Те са разработени както за местна и международна логистика, така и за междуфирмена и вътрешнофирмена логистика, отговаряйки на целия спектър от изисквания на производителите. Представена в над 150 страни, GEFCO се нарежда сред първите 10 европейски компании за логистика, с оборот от 3,6 млрд. евро за 2012 г. и 11,200 служители. Чрез своите над 300 бизнес локации, GEFCO развива дейност в ключови региони като Централна Азия, Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Източна Азия и Южна Америка. Интернет страница: www.gefco.net CEREZA – www.cereza.fr – www.blog.cereza.fr/logistique-scm Създадена през 2005 г., CEREZA е консултантска компания за управленски и IT-решения, специализирана по отношение на веригите на доставка. Използвайки подхода Agile, CEREZA предлага съдействие за прилагане на стратегии за преобразуване и оптимизация чрез подход, комбиниращ Бизнес и IT-системи.
CEREZA може да предложи прагматични и бързи решения за прилагане на стратегия в управление на бизнес подразделенията и на филиалите за IT-системи CEREZA, има 90 служители и оборот от 16 милиона евро за 2012 г. Считано от януари 2013 г. компанията е част от Talan Group (650 служители, 70 милиона евро оборот).

 

Leave a Reply