Human Capital става част от стартиращи​я днес Economy.bg

Human Capital I 11.04.2012

Human Capital разширява спектъра от области, които обхваща и става част от стартиращото днес онлайн издание Economy.bg.

Economy.bg е издание за бизнес, икономика и мениджмънт на JOBS.BG.

Economy.bg ще следи тенденциите в световната и българска икономика от съществено значение за случващото се в България, ключовите бизнес сектори, компаниите и хората, които са част от тях. Economy.bg създава уникално редакционно съдържание – видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, разработени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори.

Екипът на Economy.bg ще продължи още по-активно да работи и върху теми в областта на управлението и развитието на човешкия капитал, които ще откриете в раздела Human Capital в Еconomy.bg.

Седмичният бюлетин на Human Capital вече ще получавате под името Economy.bg.

Leave a Reply