IDC’s Enterprise Communications and Collaboration 2010 се провежда на 25 февруари

Взаимодействието и комуникациите винаги са признавани за критичен фактор за бизнеса, а днес в условията на динамична, силно конкурентна и отворена бизнес среда, тяхното целенасочено управление е по-сложно, но и по-ценно от всякога.

Leave a Reply