ИКТ ЕКСПО и дискусии срещат ИТ бизнес и администрация в Интер Експо Център – София от 28 до 31 октомври 2009 г.

Интер Експо Център - София ще бъде сцена на най-новите продукти и място за оживени форуми относно настоящето и бъдещето на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Leave a Reply