Инициатива „Помисли за моята сигурност”

Инициатива на Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), подкрепeна от Столична община

Leave a Reply