Инициативата „Мениджър за един ден” ще се проведе на 22 март

Ученици от цялата страна ще имат възможност да преживеят един реален работен ден на представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации. На следващия ден (23 март) Джуниър Ачийвмънт България, в партньорство с Посолството на САЩ, за първи път организират и Конференция за студенти „Летящ старт >>”.

Leave a Reply