Интервю с Мариана Лазарова, изпълнителен директор на „Копи” БГ, Гриша Камбуров, изпълнителен директор на АБРО, и Марияна Лазарова, експерт по авторско право

БТВ, Тази сутрин | 01.10.2010 

Водещ: Добро утро на гостите. Представям ги – Марияна Лазарова, експерт по авторско право, Гриша Камбуров, изпълнителен директор на АБРО, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори. Г-жа Мариана Лазарова. Вие сте с „а”, Мариана, пак сте Лазарова, изпълнителен директор на „Копи” БГ. Здравейте.
Марияна Лазарова: Добро утро.
Гриша Камбуров: Добро утро.
Водещ: Поводът за разговора е, че има един апел от страна на АБРО в разпространено съобщение вчера, че медиите настояват за пълна отчетност в сферата на интелектуалната собственост. Да го обясним простичко това, защото цялата материя звучи много отдалечено от зрителя – става дума за авторски права по творците, които…
Гриша Камбуров: Определено става въпрос за авторски и сродни права. Вчера започнахме едномесечна медийна кампания, която ще бъде наситена с много радио спотове и съответно телевизионни репортажи, в които обясняваме какви са в момента недостатъците в колективните …
Водещ: Какъв е проблемът?
Гриша Камбуров: Проблемът е следният – когато медиите и останалите видове ползватели заплащат своите авторски и сродни права, които трябва да стигнат до съответния автор, продуцент или артист, изпълнител, певец, те се събират от дружества за колективно управление. Тоест посредникът, проблемът е в посредника, така да го наречем. Парите, които медиите и останалите ползват изплащат на посредника…
Водещ: Значи радиа и телевизии…
Гриша Камбуров: Радиа и телевизии
Водещ: Хотелите, където се пуска музика.
Гриша Камбуров: Хотели, ресторанти.
Водещ: Плащат такса на какво – на посредник, който трябва да плати дължимото на творците, които са работили…
Гриша Камбуров: Това трябва да е добре работеща система. Заплаща се на посредника. Посредникът в рамките на разумни срокове да върне към правоносителите съответните пари, които са дошли от медиите, като си отдържи административните отдръжки.
Водещ: Къде е проблемът тогава?
Гриша Камбуров: Няколко години вече подред се оказва, че посредникът не е достатъчно коректен навреме да изплати в пълен обем парите на тези правоносители. Ежедневно ние се сблъскваме с този проблем.
Водещ: Как така? Парите се събират от медиите, влизат в някаква каса и не излизат от касата при хората, които са си ги изработили и ги заслужават, това ли е?
Гриша Камбуров: Определено така се получава на практика. И това се случва, защото има празноти в националното законодателство. В ресорния закон, който регулира тези отношения има празноти, които позволяват това да се случва.
Водещ: Парите къде са в момента тогава, да попитаме така?
Гриша Камбуров: В банкови сметки.
Водещ: И стоят там ли?
Мариана Лазарова: Чий банкови сметки?
Гриша Камбуров: На дружествата, които са ги събрали съответно – на дружеството Профон и на дружеството Музик аутор?
Водещ: И не отиват при творците?
Гриша Камбуров: По отношение на първото дружество, което се занимава с авторски права, нека го обясним по-просто на зрителите, защото темата е наистина сложна. Има два вида права – едните са авторски, а другите са сродни. За авторските права – те се събират в дружеството за колективно управление Музик аутор, което към настоящия момент е коректното и изплаща изключително навреме правата на своите правоносители, тоест парите, които влизат при тях. Но има и други дружества, които с години забавят изплащането на този..
Водещ: Кои?
Гриша Камбуров: Едно от тях можем да го наречем като пример е именно Профон.
Водещ: Профон задържа парите?
Гриша Камбуров: Точно така.
Водещ: Защо единият ги задържа, а другият не ги задържа?
Гриша Камбуров: Ами, това е решение, както се казва на самото ръководство на дружеството. Може би е метод за печелене на пари на гърба на българския творец, който наистина тъне в нищета на този етап. Но определени хора печелят определени пари на гърба на медиите, на гърба на всички ползватели и на гърба на творците.
Водещ: От лихви ли, от какво?
Гриша Камбуров: Това е единият вариант – от лихви. Другият вариант е от опериране с тези пари в банкови сметки и депозити.
Водещ: Това, вие като експерт, това нарушение ли е на законодателството или е празнота, от която някой се възползва?
Марияна Лазарова: Значи, вижте, в България винаги е съществувал проблем свързан не толкова със законодателството, колкото с правоприлагането. И всъщност аз мога да кажа сега, че с този законопроект се прави един опит да се регламентират по по-удачен начин обществените отношения, свързани със създаването и използването на това, което …
Водещ: Къде е този законопроект?
Марияна Лазарова: … наричат „Произведение на духа”. Ами, този законопроект е приет на първо четене. Той беше подложен на, така, широко обществено обсъждане.
Водещ: Той решава ли проблема?
Марияна Лазарова: Прави се опит. Значи, аз не мога да издам в краен епитет да кажа, че е създаден един съвършен законопроект, защото ако постигнем съвършенството, какво ни остава – да умрем. Но се прави опит за една по-детайлна и добра регламентация. Между другото аз искам да подчертая, че член 40 е най-радикалната и фундаментална промяна.
Водещ: Сега го кажете разбираемо. Чл. 40 – какво ново?
Марияна Лазарова: Това, което регламентира колективното управление.
Водещ: Тоест?
Марияна Лазарова: Но има и други стойностни неща.
Водещ: Нека да кажем какво се…
Марияна Лазарова: Ще ги изброя. Има предвидена защита на авторските права, защото се искат предварително съгласие вече за получаване на автора да се използват техни произведения. Има предвидени нови икономически правомощия за авторите – право за публично изпълнение, за аудио-визуални произведения, клипове и филми.Има завишение на санкциите, което е важно.
Водещ: Тоест талантливите български творци, които правят какво видеоклипове примерно…
Марияна Лазарова: Точно така, ще могат да събират и филми, ще могат да събират…
Водещ: Ще получават навреме?
Марияна Лазарова: Не. Ще могат да събират пари от публични изпълнения. А това, за което вие говорите е механизмът, по който се извършва дейността по събиране и разпределяне на възнагражденията от дружествата за колективно управление.
Водещ: Вие към този проект резерва ли имате някаква, защото вие искате, когато си купя диск, компактдиск за нещо, да отиват пари при кого – той да се оскъпи?
Мариана Лазарова: Вижте, аз не предполагах, че ние всъщност ще обсъждаме декларацията на АБРО, съобщението до медиите. Но разбира се съм готова да коментирам и това, което каза г-н Гриша Камбуров. По отношение на закона, законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право. Вижте, аз се занимавам с тази материя от ‘82-година…
Водещ: Дайте сега разбираемо.
Мариана Лазарова: … и през всичките тези години на прехода аз не съм срещала по-нихилистично отношение към авторските права и към българската култура. Не съм се сблъсквала с по-безпардонно поведение от лицата, които имат задължение към тези творци.
Водещ: Кои са лицата, които имат задължение?
Мариана Лазарова: Задълженията по закона – ползвателите на произведенията и една друга категория задължени лица – точно за тези възнаграждения, за които вие ме питате, възнагражденията, които се дължат на правоносителите за нашето лично използване на техните произведения.
Водещ: … при творците тези пари, които медиите изпращат, изплащат?
Мариана Лазарова: Ами, вижте, едно от условията, така, от основните средства, за да отиват тези пари съответно при правоносителите е отново в ръцете на медиите. Защото не е достатъчно само да платите. Трябва да посочите за кого плащате. Тоест отчетите за програмите, за това какво излъчва се подават също така от медиите. Те могат несъзнателно или съзнателно да бъдат манипулирани, могат включително и да бъдат манипулирани. И за мен е огромна изненада как може една организация, чийто членове 90% от тях в последната година, повече от година не плащат на творците, плащат само на някои…
Водещ: Има некоректни ползватели. Това е факт.
Мариана Лазарова: …, да излиза с декларация, в която е казано накрая „Нека всички подкрепим усилията на народните представители и заедно спрем ограбването и целенасоченото унищожаване на българската култура”. Аз искам да запитам г-н Камбуров. Това за мен е цинично послание.
Водещ: Винаги има коректни и некоректни.
Мариана Лазарова: Не е само това. Искам да запитам г-н Камбуров как така, с какво чл. 26 – този член, който регламентира компенсационните възнаграждения за личното използване на произведенията и други защитени от закона обекти, как той ограбва българската култура, с какво я ограбва?
Водещ: Добре, да чуем и идеята на законопроекта.
Мариана Лазарова: Моля ви, ако обичате. Просто този член първо дава, предоставя право на възнаграждения на творците. Второ, предвижда 20% от събраните суми да отиват директно във Фонд „Култура”, тоест да се подпомага националната култура. В този момент на криза и на много болезнени промени…
Водещ: Да чуем как си представяте структурата, така че…
Гриша Камбуров: Да не занимаваме зрителя с чл. 26, чл. 40, защото те не са специалисти.
Водещ: Конкретно.
Гриша Камбуров: Внесен е законопроект, който разрешава редица от проблемите в сектора, които са били натрупани с години. Ясна е политическата воля този път проблемите да не бъдат отлагани, а да бъдат реално решени сега и на място. Действително законопроектът е приет на първо четене във водещата и в ресорната комисия по правни въпроси. Комисията по правни въпроси председателствана от г-жа Фидосова прие проекта с абсолютно пълно мнозинство от 17 души от присъствалите в зла, тоест от всички политически сили. Ясен е знакът, че законопроектът не противоречи с европейското законодателство. Напротив, той е в унисон с него. Освен че не противоречи на редица директиви и други общностни актове, той е едно към едно с практиката в останалите страни-членки. Защото България се оказа, че е единствената страна в ЕС, а и извън него, в която няма точна и ясна регламентация как тези дружества, които събират парите, работят.
Водещ: Сега как ще се регламентира, за да няма проблеми, да отиват парите при тези, които са си ги заслужили?
Гриша Камбуров: Създават се предпоставки Министерството на културата като ресорен и политокоопределящ орган да е този орган, който ще има възможност да осъществява надзор на тези дружества. Не да им се меси в оперативната работа, не да им казва „дайте парите на този, дайте парите на онзи”, а ежегодно да изисква отчети, публичност и прозрачност на тези дружества. Тоест в края на месец май Министерството на културата да каже „Дружество Х, дайте си отчета да видя дали сте разпределили парите, които са ви изплатени на вас”. Защото дружеството са посредника между ползвателя и между правопритежателя. По отношение на чл. 26, който колежката Лазарова коментира, аз аргументите, които успях да чуя по отношение отмяната на чл. 26, звучаха за мен твърде логично. В последните 17 години този текст така или иначе не е заработил. Оказва се, че за 17 години са събрани само 14 000 евро.
Мариана Лазарова: Извинявайте …
Гриша Камбуров: Всички други държави събират милиони евро. Този текст не е заработил. В момента по време на финансова криза и в рамките на членството ни в ЕС, ако този текст заработи, това би значело увеличаване цените на крайния потребител.
Водещ: Кое ще поскъпне примерно?
Гриша Камбуров: Ще поскъпнат дисковете, ще поскъпнат флашките, ще поскъпнат MP3 плейърите. И това ще се случи…
Мариана Лазарова: С колко, г-н Камбуров?
Гриша Камбуров: Нямаме точни изчисления, но това ще се случи..
Мариана Лазарова: Аз ще ви кажа точни цифри.
Гриша Камбуров: Г-жо Лазарова, изчакайте. Но това ще се случи в година на финансова криза, това ще се случи тогава, когато в редица държави-членки преосмислят разпоредбата на компенсационните механизми.
Водещ: Не е ли по-логично вместо да поскъпва флашка, MP3 плейър или компактдиск и това да е на гърба на всички, които ги ползват тези устройства или носители, не е ли по-логично парите, които така или иначе се събират, но се задържат в банковите сметки, за които говорите, да стигат до творците?
Мариана Лазарова: Вижте, това са два съвсем различни неща. Първо, това е едно твърдение, че парите се задържат по банкови сметки на дружества, които събират възнаграждения за отстъпени права за използване.
Водещ: Посредниците.
Мариана Лазарова: Това не са посредници. Това са организациите, които, чрез които механизмът, с които се прилага законът. Това е механизмът на прилагането на закона. Тези организации действат от името на своите членове, те не са никакви посредници.
Водещ: А те от какво печелят?
Мариана Лазарова: Тези организации печелят, те се издържат от това, което им е гласувано като издръжка от техните членове. Те се издържат, те имат право по закон да задържат само толкова пари, колкото са необходими за тяхното административно…
Водещ: Има ли данни да задържат пари?
Гриша Камбуров: Те не би следвало да печелят. Трябва да имат разходи, колкото им се гласува на общото събрание.
Марияна Лазарова: Нямат право да реализират печалба.
Мариана Лазарова: Да. И те не реализират печалба, защото се отчитат пред своите членове. Но…
Водещ: Плащат ли всяка година?
Мариана Лазарова: … г-н Камбуров се опита, спомена и другата тема, въпреки че никак не иска да говори по нея и това са тези компенсационни възнаграждения. Първо…
Водещ: Кое компенсационно възнаграждение?
Мариана Лазарова: Това е възнаграждението от празните дискове, от флашките.
Водещ: А защо флашката да бъдат товарен, като си я купувам и отива за авторско право, след като аз може да искам текст да си записвам върху флашката.
Мариана Лазарова: Защото… Тъкмо затова възнаграждението е компенсационно, тъй като не може да бъде установено предварително до каква степен се използва всеки един носител. По-скоро върху всеки един носител е възможно да бъде в днешни условия записано и съдържание.
Водещ: Може и нищо да не си запиша…
Мариана Лазарова: Именно затова възнаграждението е компенсационно. И понеже става въпрос за оскъпяване и това наистина съвсем манипулативно се тиражира в пресата и медиите, че ще бъде натоварен потребителят, този потребител ще бъде натоварен с едни такива пари. При това съвсем не е задължително да е с точно толкова пари. И данните, които ви казвам са от събраните вече в Копи бг възнаграждения.
Водещ: Добре. Този момент как го посрещате?
Гриша Камбуров: По-скоро трябва да коментираме що е то компенсационно възнаграждение.
Мариана Лазарова: Не за 17 години. Да, ще го коментираме.
Гриша Камбуров: Това са презумира, че ти като си купиш диск, флашка или някакъв друг носител, на който се записва информация, ти ще записваш непременно музика и това …
Марияна Лазарова: Произведения.
Гриша Камбуров: … със защитени права, тоест музика, аудио, видео клипове.
Марияна Лазарова: С което ще бъдат ощетени авторите.
Гриша Камбуров: С което евентуално може да бъдат ощетени автори и други правоносители.
Марияна Лазарова: Това е идеята.
Гриша Камбуров: Сега, тази теза в годината 2010, в това информационно общество, което живеем е излишна отвсякъде. Малко са хората или по-скоро твърде малко са хората, които все още си купуват дискове или такива носители, на които записват и прекопират нелегално музика, дори и за лично ползване. Не би трябвало дори да е станало и за лично ползване. Ние нямаме на този етап и въобще по принцип нямаме отношение на чл. 26. защото медиите не дължат този тип компенсационни възнаграждения, а напротив, те би следвало да бъдат от тези, на които също се дължи компенсационни обезщетения.
Водещ: Крайната цел от тази кампания каква е?
Гриша Камбуров: Крайната цел на тази кампания е еднозначно да покажем и на българското общество и на хората, които взимат решенията в страната, че системата към този етап не работи. Тя не е работила дълги години и трябват, и е време да се осъществи ефективна реформа в нея. Това ще се случи с приемането на законопроекта. То е първата крачка в правилната посока.
Водещ: Парите, които медиите плащат да отиват при носителите на авторските права. Това звучи справедливо.
Марияна Лазарова: Значи, мога ли да кажа няколко думи за духа на закона. Значи, идеята е да се създаде един регулаторен механизъм за баланс на интереси. Много е трудно да се създаден законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право, защото самите правоносители са много разнородни, сложни и комплицирани взаимоотношения. Искам да примиря тук някак си двете крайности, защото – да, автори, продуценти, носители на сродни права, ползватели. Но ползвателите също могат да бъдат правоносители. От това произтича една доста голяма…
Водещ: Кой контролира този така наречен посредник?
Марияна Лазарова: Сега са предвидени механизми за това. Но аз искам да обясня защо това е така. Първото, защото се прави една фундаментална промяна – едно дружество за колективно управление, което представлява една категория правоносители вече ще бъде събиращо на възнагражденията по своя тарифа за определени видове използвания.
Водещ: Сега няма ли тарифа?
Марияна Лазарова: …, но има много дружества.
Гриша Камбуров: Средата е толкова изкривена, че може да има три дружества, които да дойдат при теб и да кажат „плати си за това, което ти използваш. Ние сме правоносители, тоест ние притежаваме тези права”.
Водещ: Аз излъчвам един клип и трима души могат да дойдат
Мариана Лазарова: Разбира се. Дружествата…
Гриша Камбуров: Ама се случва.
Мариана Лазарова: Няма да платите три пъти. Дружествата имат репертоар. Разбира е, ние сме в пазарна среда и това е възможно да бъде направено.
Гриша Камбуров: Определено не е така.
Водещ: Не се ли дублират така, за един и същи клип?
Мариана Лазарова: Не е за една и съща. За един и същи репертоар.
Гриша Камбуров: Колегата Лазарова изглежда не е добре запозната с практиката. В момента има доста доставчици на радио услуги, които излъчват в страната и се налага да правят всичките четири плащания да си уредят сродните права. Освен авторските права те плащат на четири различни дружества за колективно управление на права и индивидуално правоносители. Тоест това е една от дивиациите в системата, която съществува на този етап, че ти за едно нещо плащаш няколко пъти. Дали тези пари стигат до съответния правоносител няколко пъти и защо стигат няколко пъти, когато ти си ползвал неговото произведение веднъж, не става ясно. Така че това е един от основните проблеми. Другият проблем, относно представителността. Да е ясно кое дружество ясно кой представлява. На този етап никъде няма такава информация. Никъде не можеш да видиш кого представлява и какво се случва с финансовите потоци в него. И на сайта на бТВ, и на големите дружества има ежегодна финансова отчетност, който е одитиран и виждаш – към този ден бТВ е изхарчила толкова пари за еди какво си, има приходи толкова пари от еди какво си.
Водещ: Въпросът е да не ги искат по няколко пъти.
Марияна Лазарова: Не. Значи, вижте…
Водещ: Трябва да приключваме.
Марияна Лазарова: Мога ли само да кажа две изречения.
Водещ: Наистина финални думи. Тази дискусия тепърва предстои и в НС, доколкото разбирам след второто четене. Последни изречения.
Марияна Лазарова: Иска ми се да вярвам, че този законопроект всъщност е в унисон с два основни принципа, които отразяват духа на авторското право – свободата на договаряне и свободата на сдружаване. Дадена е възможност вече ексклузивната правоспособност едно дружество да бъде събиращо, включително и за не членове. Това е екс леге. Естествено, че трябва да се създадат едни превантивни механизми, за да не се злоупотребява с правото. Затова е създаден маханизмът на контрол, затова е създадена и известна регулация. Доколко това…
Водещ: Реплики последни обаче. 9 часа е. Едно изречение.
Гриша Камбуров: Последни думи. Ние заявяваме своята категорична подкрепа на усилията на народните представители за приемане на този закона. Значи, цялата медийна гилдия застава плътно зад него.
Водещ: Ще следим детайлите.
Мариана Лазарова: Вчера цялата творческа гилдия, целият творчески спектър, представен от творците от 21 и 21 техни организации се обявиха точно за обратното. Тоест те застанаха със своите искания този законопроект да бъде преработен с техно участие между първо и второ четене на законопроекта, защото той въобще е далеч от целите, които тук колегите поставят.
Водещ: Ще следим в детайли, понеже е важно да бъдат защитени и целите на творците и на творческата гилдия, и интересите на медиите, които ползват и плащат за това. Така че ви благодарим. Тема с продължение.

Leave a Reply