Изказване на Любомир Попйорданов, председател на УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм, на тема: "Планините на България – Предизвикателства и възможности" по време на предстоящата на 29 октомври Конференция "Развитие на планинския туризъм"

Моята амбиция тук е да направя снимка, на това което са планините на БГ като ресурс за туризма днес и това което могат да бъдат, без да се изпускам от поглед негативните сценарии.

Leave a Reply