Излезе от печат книгата “Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс”

В нея може да намерите директни отговори на повече от 500 въпроса от сферата на връзки с обществеността.

Leave a Reply