Изложбата „Аз съм от значение” в Нов български университет

Фотоизложбата е резултат от конкурс, който беше организиран в рамките на кампанията „Аз съм от значение”, част от проекта „Подкрепа при напускане на грижата” на SOS Детски селища България.

Leave a Reply