ЖЕФКО: резултатите за 2012 г. и перспективите за 2013 г. – устрем към разширяване

Групата ЖЕФКО (GEFCO Group), лидер в логистиката за производители, отчете 3.6 млрд. евро оборот за 2012 г. Този резултат потвърждава устойчивото развитие на Групата, защото оборотът е почти колкото през 2011 г. Приходите от дейността са 109 млн. евро или 3% от оборота. Групата ЖЕФКО продължава да се разширява на целевите международни пазари като за 2013 г. планира постигане на още по-добри резултати. Дори и в светлината на несигурна икономика, ЖЕФКО поддържа удовлетворяваща доходност. Постигна се значителен напредък в международното разрастване, чрез развиване на 5-те основни дейности: Сухопътен транспорт, Морски транспорт, Складово управление и опаковки за многократна употреба, Логистика на автомобили, Митническо и данъчно представителство. Трамплинът, който изстрелва Групата в челната редица глобални оператори, е ноу-хау в сектора на автомобилната логистика.

Leave a Reply