Йоана Иванова от Бургаския свободен университет е първият победител в студентския конкурс “Като Бернайс”

www.bdvo.org I 26.11.2014г.

 

Йоана Иванова, студент първи курс във факултет “Център по хуманитарни науки”, на Бургаския свободен университет е първияг победител в студентския конкурс “Като Бернайс”.

Независимо че направи презентацията на своя проект виртуално, тя успя да впечатли журито с качеството на представената идея, широка обща култура, намиране на адекватни примери от съвремието, които да защитят тезата й, а също и умението да отговоря аргументирано, вкл. и на провокативни въпроси. Журито единодушно присъди първата награда на Йоана и така тя стана и първият студент – носител на отличието “Като Бернайс”.

На своето общо събрание БДВО прие идеята през следващата година конкурсът “Като Бернайс” да бъде не между студенти – индивидуални участници, а между студенти, представляващи отделните катедри и департаменти в страната, които преподават комуникационни специалности. Студентският конкурс “Като Бернайс” бе част от програмата на първото издание на “Денят на Бернайс 2014″, което се проведе на 22.11.2014 г.

 

Оригинална публикация 

Leave a Reply