Конференция “Evolution of Technical Communications", 5.06.2010 г.

Създаването и развитието на изрядна техническа документация и ефективното и комуникиране към потребителя са именно темите на международната конференция “Evolution of Technical Communications”.

Leave a Reply