Конференция „Енергийна дипломация и интегрирана европейска политика за енергетика и климатични промени”

По време на форума ще бъдат обсъдени приоритетите и развитието на българската енергийна дипломация в контекста на енергийната политика на Европейския съюз, както и енергийното сътрудничество и стремежа за ограничаване на въглеродните емисии в атмосферата.

Leave a Reply