Конференция „Здравното осигуряване в България – състояние и перспективи“ се провежда на 26 януари

С помощта на чуждестранни лектори на форума ще бъде представен смятаният за един от най-добрите модели – холандският, класическият германски модел, пробите и грешките на Чехия и Словакия за реформа в сектора.

Leave a Reply