Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ – управление на отпадъци, рециклиране и екология

Целта на международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ е да представи новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология.

Leave a Reply