Конференция на тема: „България преминава на ниско-въглеродна икономика” ще се проведе на 9 декември в София

По време на конференцията ще бъдат представени успешни бизнес практики в областта на енергийната ефективност, устойчивото развитие и намаляването на въглеродните емисии.

Leave a Reply