Конференция на тема „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“ ще се проведе на 6 март в София

Конференцията цели да запознае компаниите, които ще получат европейско финансиране за внедряване на ERP системи, с предизвикателствата, които е възможно да възникнат по време на целия процес и решения за тяхното преодоляване

Leave a Reply