Конференция на тема „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“ ще се проведе на 6 март в София

Комуникационна агенция PRoWay I 29.02.2012

Конференцията цели да запознае компаниите, които ще получат европейско финансиране за внедряване на ERP системи, с предизвикателствата, които е възможно да възникнат по време на целия процес и решения за тяхното преодоляване

28.02.2012 г., София. Специализираната бизнес конференция „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“ще се проведе на 6 март 2012 г. (вторник) от 10.00 до 16.00 часа в Конферентен център „Rainbow Plaza”, гр. София. По време на Конференцията ще бъдат дискутирани предизвикателствата и възможностите пред българските компании, които предстои да внедряват информационни систeми за управление на бизнеса (ERP). Организатор на събитието е LLP Dynamics България, един от лидерите на българския пазар за внедряване на ERP системи. Събитието се подкрепя от редица компании от ERP сектора в България и от бизнес и браншови организации.

Конференцията ще бъде официално открита от Томислав Дончев, министърпо управлениетона средствата от Европейския съюз.

Гост-лектори ще бъдат специалисти по европейско финансиране и проектен мениджмънт от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изявени български и международни специалисти по информационни системи за управление на бизнес процесите и мениджъри на компании, внедрили успешно ERP системи.

Поканени за участие в събитието са представители на ръководствата на всички български компании, които са кандидатствали и се очаква да спечелят европейско финансиране по програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ на ОП „Конкурентоспособност“ за внедряване на ERP/CRM системи.

Темите, които ще бъдат дискутирани, са в няколко основни направления:

- особености и специфики на целия процес от избора на доставчик и конкретно ERP решение до реалното му внедряване;

- паралел между стандартния процес по внедряване на ERP решение и процеса при изпълнение на тръжна процедура;

- рискове и неизбежни проблеми, които се очаква да възникнат в хода на подготовката и изпълнението на евро-финансираните проекти;

- превантивни мерки и възможности за разрешаване на тези проблеми. Конкретни предложения на LLP Dynamics;

- отхвърлените проекти – възможни решения.

Основната цел на конференцията е да подготви компаниите за това какво да очакват в етапите, следващи обявяването на резултатите и сключването на договор за евро-финансиране.

Допълнителна информация за събитието: http://demo.dynamics.bg/

Информация за финансиращата програма

Българските компании кандидатстваха през 2011 г. за финансиране на покупка и внедряване на софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP) по програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност“. Общият размер на публичните финансови средства е близо 25 млн. евро. Няма минимален размер на помощта по един проект, а максималният е 200 000 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 75% от допустимите общи разходи. Очаква се одобрените за финансиране компании да бъдат обявени до края на месец март 2012 г.

За LLP Dynamics България

LLP Dynamics България е консултантска компания, лидер в областта на разработването и внедряването на ERP решения за местни и международни компании. Компанията е част от LLP Group, която е основана през 1992 година в Чехия. През 2003 г. LLP Dynamics става партньор на Microsoft за ЕRP решенията Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics AX. С повече от 240 реализирани внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 60 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP Dynamics се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона.

За допълнителна информация:

Диана Чобанова

PR Assistant

ProWay Communications Agency

Моб.тел.: + 359 (879) 931 336

E_mail: d.chobanova@proway.bg 

Leave a Reply