Конференция на тема: „Журналистика и ПР на мобилния телефон”, 18-19.05.2010 г.

Конференцията се организира от Департамент "Масови комуникации" на Нов български университет.

Leave a Reply