Конференция на тема: "Конкурентоспособност на българската икономика в условията на криза – последици и перспективи" се организира на 26 ноември

Институт за икономическа политика съвместно с Фондация “Ханс Зайдел” организира втора тематична конференция, посветена на предизвикателствата, пред които е изправена българската икономика за повишаване на своята конкурентоспособност. На него ще бъдат представени националните политики за стимулиране на конкурентоспособността, перспективите за развитието на бизнес климата в страната, както и сравнителен анализ на показателите и тенденциите в тяхното изменение за българската икономика и тези на останалите страни от ЕС.

Leave a Reply