Косара Марчинкова е новият директор „Корпоративни отношения и комуникации” в Enel Green Power North America

Human Capital I 7.03.2011

Тя започва работа за Enel в България през март 2005 като отговаря за управлението и развитието на човешките ресурси, комуникациите и КСО

След шест години на поста директор „Комуникации и КСО” в Енел Марица Изток 3, Косара Марчинкова поема задачата да развие корпоративните комуникации в „зелената” компания от Групата Enel, работеща в САЩ и Канада.

Косара Марчинкова е бакалавър по „Журналистика и масови комуникации”, с втора специалност „Политика и международни отношения” от Американския университет в България (АУБ). Тя е и магистър по психология от Обърн Юнивърсити Монтгомъри, САЩ.

Косара Марчинкова е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) и на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси. Освен това е и афилиран член на CIPD. Има след дипломна квалификация по Хуманистично екзистенциална психотерапия от съвместната АТАНОР програма на Медицинския университет в София и Римския Институт по Хуманистично-Екзистенциална психотерапия.

Косара започва кариерата си като консултант в Снелинг Пърсънел Сървисиз и като журналист в Радио 99. По-късно работи с младежи в затруднение във ВижънКуест. След завръщането си в България, става мениджър „Човешки ресурси” в „Некском” и преподава психология в АУБ.

Тя започва работа за Enel в България през март 2005 като отговаря за управлението и развитието на човешките ресурси, комуникациите и КСО в Енел Марица Изток 3. От 2007 поема управлението на процесите свързани с външни и вътрешни комуникации, отношения с медиите и управление на събития, корпоративна социална отговорност, издателска дейност и отношения с асоциации и институции на всички компании на Enel в България.

Оригинална публикация

Leave a Reply