Краткосрочните „бързи заеми“ стават все по-популярни в България

Краткосрочните потребителски кредити заемат все по-голям дял в портфейла на небанковите финансови институции за сметка на продуктите с по-дълъг срок на изплащане.

Leave a Reply