Кръгла маса „Националната телекомуникационна инфраструктура – ключов фактор за конкурентоспособност", 17.05.2011 г.

В отговор на Европейската директива “Цифров дневен ред на Европа” българският ИКТ бизнес е готов да участва активно в завършването на телекомуникационната инфраструктура на България и да предложи на управляващите икономически модел за работеща телекомуникационна широколентова магистрала.

Leave a Reply