Кръгла маса: „Радиосредата 2001-2010: аудитория, поведение, реклама, цифровизация” ще се проведе на 22 март

На 22 март 2001 г. в Българското национално радио ще се състои Кръгла маса на тема „Радиосредата 2001-2010: аудитория, поведение, реклама, цифровизация”. Кръглата маса се провежда в рамките на научно-изследователския проект „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 2001-2012 г.”, осъществяван от изследователи от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски” и от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОМН. На кръглата маса ще бъде представено и новото научно онлайн издание „Newmedia21.eu. Медиите на 21 век”.

Програма на Кръглата маса

10.00 ч. Откриване. Встъпителни думи от генералния директор на БНР г-н Валерий Тодоров. Встъпителни думи от доц. д-р Маргарита Пешева, ръководител на научно- изследователския проект
10.15 ч. Доц. д-р Маргарита Пешева (ВТУ). Националната радиоаудитория. Основни тенденции
10.45 ч. Доц. д-р Маргарита Пешева. Аудиторията на програма Хоризонт – развитие и перспективи
11.15 ч. Доц. д-р Лилия Райчева (ФЖМК-СУ), проф. д-р Кирил Конов. Цифровото радио. Основни тенденции, перспективи
11.45 ч. Почивка. Кафе пауза
12.00 ч. Проф. дфн Милко Петров (ФЖМК-СУ). Медийно поведение: 2010 г. Основни тенденции
12,30 ч. Весислава Антонова (в. Капитал). Радиорекламата. Основни тенденции, перспективи
13.00 ч. Проф. дфн Милко Петров. Представяне на новия сайт Newmedia21.eu
13,15 ч. Дискусия
13,45 ч. Закриване.

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1579

Leave a Reply