Кръгла маса на тема: “Партньорство между университета и бизнеса за устойчиво развитие на пазара на труда”, 7.06.2010 г.

Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” заедно с „Менпауър България” ООД организират кръгла маса, посветена на връзката между висшето образование и бизнеса и подобряване на практическата подготовка на завършващите специалисти на 7 юни 2010 г.

Leave a Reply