Кръгла маса на тема: „Какво означава Европа 2020 за България?”

Институтът за пазарна икономика изготви оценки на въздействието на две от петте предложени от българската администрация национални цели и политиките за постигането им. На кръглата маса ще представим тези оценки и ще дискутираме това ли е пътят за постигане на поставените цели.

Leave a Reply