Кръгла маса на тема „Капиталовият пазар в България – накъде след кризата?”

EVENTS.dir.bg

Кога: 9 март 2010 г. (вторник), 11.00 часа
Къде: София, зала „Средец”, хотел Шератон
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: Асоциация на индустриалния капитал в България и вестник “Стандарт”

Събитието: Асоциация на индустриалния капитал в България и вестник “Стандарт” имат удоволствието да Ви поканят да присъствате и отразите кръглата маса на тема „Капиталовият пазар в България – накъде след кризата?”, която ще се проведе на 09. 03. 2010 г. от 11 часа, в зала „Средец”, хотел Шератон.

Организаторите на събитието биха желали да подновят дискусията за бъдещето на българския капиталов пазар, особено предвид започналото икономическо оживление, водени от разбирането, че добре развитият и функциониращ капиталов пазар е важен механизъм за насърчаване на конкурентоспособността на бизнеса. 

Модератори:
Г-жа Славка Бозукова – главен редактор на в. „Стандарт”
Г-н Васил Велев – Председател на УС на АИКБ

ПРОГРАМА

Зала „Средец”, хотел Шератон, 09. 03. 2010 г.

10.30 – 11.00 Кафе и регистрация

11.00 – 11.15 Откриване
Г-н Симеон Дянков – заместник министър–председател, министър на финансите на Република България
Г-н Димитър Костов – подуправител, Българска народна банка
Г-н Петър Чобанов – председател, Комисия за финансов надзор

11.15 – 12.00 Панел 1
Бъдещето на Българска Фондова Борса и на публичните компании

Критерии за успех при приватизация на държавния дял на БФБ;

Подобряване на услугите, предоставяни на публичните компании и на представянето на информация за тях;

Възможности за листване на нови емитенти;

Възможности за делистване на компаниите, поддържани изкуствено в статут на публични компании.

Г-н Румен Радев – председател, Национална комисия по корпоративно управление, заместник председател на УС на АИКБ
Г-н Иван Такев – изпълнителен директор, Българска фондова борса
Г-н Андрей Пръмов – финансист
Дискусия

12.00 – 12.45 Панел 2
За и против обединяване на небанковия и банков надзор

КФН – суперрегулатор, предимства и недостатъци на дейността в момента;

Предизвикателства при сливането на небанковия и банков финансов надзор – голям мащаб на операции, сливане на функции, загуба на перспектива.

Проф. Бистра Боева – факултет "Международна икономика и политика", Универститет за национално и световно стопанство
Г-н Любомир Бояджиев – председател на Управителния съвет, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
Г-н Апостол Апостолов – преподавател във Висше училище по застраховане и финанси
Дискусия

12.45 – 13.00 Обобщение на направените изводи и закриване

Допълнителна информация: Асоциация на индустриалния капитал в България

Оригинална публикация

Leave a Reply