Кръгла маса на тема: „PR практиката и университетското образование” ще се проведе на 27 ноември в Благоевград

Екип от катедра „Връзки с обществеността” при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград опганизира кръгла маса „PR практиката и университетското образование”.

В рамките на дискусията ще бъдат оповестени резултатите от национално изследване на потребителите на кадри по PR.

Работната среща ще постави акцент върху изискванията към бъдещите PR специалисти, породени от динамиканата на социалния живот и бурното развитие на техниката и информационните технологии.

Събитието ще се състои на 27 ноември (събота) 2010 г. от 10:00 часа в Университетски център Бачиново, Благоевград.

Координатори на изследването:

гл. ас. д-р Славянка Ангелова, 0885 34 37 67

гл. ас. д-р Димитрина Стефанова, 0888 66 20 35

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1099 

Leave a Reply