Курс: Корпоративната социална отговорност – реалности и митове, 12-13.03.2011 г.

Корпоративната социална отговорност (CSR) безспорно е решаваща за добрата фирмена репутация.

Leave a Reply