Leadership Management България организира обучение Executive Showcase®Коучинг за топ мениджър през март и април

По време на коучинга участниците ще развият силните си страни и ще започнете да използвате по-пълно потенциала си на лидер.

Leave a Reply