Лятна школа на НБУ по Връзки с обществеността на тема „Комуникационни практики и вътрешни публики”, 12-14.07.2010 г.

Темите на конференцията са свързани с комуникационни практики, насочени основно към вътрешните публики, с цел постигане на по-високи резултати, повишаване на квалификацията, ефективност при управлението, сплотяване на колектива, корпоративна идентичност и др.

Leave a Reply