Лятна школа на НБУ по Връзки с обществеността на тема „Комуникационни практики и вътрешни публики”

Начало: Понеделник, 12 Юли 2010 г.
Край: Сряда, 14 Юли 2010 г.
Място: София, НБУ, 310 аудитория “Проф. Петър Мутафчиев“, Корпус 1, ул. "Монтевидео" №21
Достъп: Само с покана
Организатор: Департамент "Масови комуникации" на Нов български университет

ХІІ Лятна школа по Връзки с обществеността, организирана от департамент "Масови комуникации" и Нов български университет, на тема „Комуникационни практики и вътрешни публики” ще се проведе на 12-14 юли, в 310 аудитория “Проф. Петър Мутафчиев“, Корпус 1 на НБУ. Началото ще е в 10.00 ч., като регистрацията ще започне в 9.30 ч.

Модули и Теми:

1.Комуникаторите
Образование и практика
Професионални презентационни умения
Интерактивност, интранет и нови технологии, медии

2.Мотиваторите
Науката на мотивацията
Психология или приложна магия
Мотивация и манипулация, Убеждаване и вдъхновение

3.Консултантите
Обучители (Couching)
Тийм билдинги (Team Buildings)
Лидерство и професионално развитие. Корпоративна идентичност

4.Бизнескомуникаторите
Вътрешни комуникации – вътрешнофирмен събитиен мениджмънт, издания, бюлетини, newsletters
“Front Desk”
Връзки с акционери, годишни отчети

5.Етикет и протокол
Спийчрайтинг
Реторика и ораторско майсторство
Поведение пред публика

Комуникационни практики, насочени основно към вътрешните публики (в т.ч. персонал, служители, мениджмънт, акционери и т.н.), с цел постигане на по-високи резултати, повишаване на квалификацията, ефективност при управлението, сплотяване на колектива, корпоративна идентичност, лоялност към работодателя, единна политика по отношение на контакт, представяне и връзки с външни на организацията публики като институции, законодателни органи, конкурентни фирми, медии, клиенти, потребители и т.н.

Идеята на предстоящата лятна школа е освен със стандартните експозета, доклади и научни съобщения, темата, практиките и проблематиката да бъде представена с повече презентации и практически демонстрации с участието на студентите и присъстващите (групови задачи, тренинги, ролеви игри).

За допълнителна информация:

ст.ас.д-р Росен К. Стоянов
Научен ръководител на лятната школа

Евелина Христова, докторант
Христо Бонев, докторант
Координатори на проекта

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/586

Leave a Reply